Vand/Spildevand

Vand og spildevand er et af vores kerneområder, det hele startede med vand.
Vores Power Pack laver vandet blødere. PP-behandling af vand ændrer på vandets elektriske ladning, hæver dets pH, sænker dets ORP

PP-behandlet vand til industribrug benyttes for at undgå kalkstens- og okkerbelægninger i kedler og rør, til at forebygge anaerobe bio-film i rørledninger, lette rengøring og forbedre kvaliteten af afledt spildevand.

Vand til køletårne vil få mindre tendens til vækst af mikroorganismer, anaerob biofilm og alger.

PP-behandlet vand til husholdningsbrug fjerner eller reducerer problemer med kalksten og okker i kedler, rør, vandvarmere, husholdnings- og vaskemaskiner osv. Reducerer behovet for vaskemidler, letter rengøring og forbedrer drikkevandskvaliteten

Vand er vand, eller hvad?

Vi leverer Produkter til en række industrier hvor kvaliteten på vand betyder noget, og hvor vand ikke “bare” er vand, det drejer sig om drikkevand, kølevand og vand til teknisk brug.

Hvis du monterer en Power Pack i en fedtudskiller sker der en kraftig reducering af fedt dannelser i brønden, fedtet opløses som vandig væske og danner derfor ikke skorpe.

Det betyder at der sjældent bliver brug for at få brønden tømt.

Svovlbrinte (H2S) belastningen i fedtbrønden reduceres til et niveau der næppe kan lugtes. PP-behandlingen nedbryder hurtigt og effektivt svovlbrintemolekylet.

I forhold til den enkelte fedtbrønd er det en besparelse og en lettelse, men med et større antal fedtbrønde er besparelsen ganske betydelig.