PP – Hydro

PP – Hydro anvendes på vandrør.

Effekt

Vand som har været i forbindelse med en Power Pack løber lettere i rørene. Der aflejres mindre kalk og okker og vandet synes mere blødt. Det betyder blandt andet, at der skal bruges mindre sæbe eller vaskemiddel for at opnå det samme vaskeresultat.

Montering

I vandforsyninger monteres Power Pack PP-Hydro på et lige stykke rør på tværs af vandstrømmen. Power Pack PP-Hydro er VA-godkendt til brug i forbindelse med koldt drikkevand, varmt vand og vand til teknisk brug ifølge bygningsreglementet.

Kalk

Kalken i vandet ændrer struktur og sætter sig ikke fast i rør, kedler, beholdere, varmevekslere eller brusere. Den okker, der evt. er i vandet, bindes ikke til kalken og danner ikke belægninger. Kalken forsvinder ikke, men forbliver opløst i vandet eller som løst svæv i vandet.

Vandet føles som blødt og der er brug for meget mindre sæbe eller vaskemiddel.
Drikkevandet og vand til badet er bedre og vaske-effekten er forbedret.

OBS!

Belægninger og kalksten i eksisterende anlæg, rør, kedler, vaskemaskiner osv. vil efterhånden opløses eller de kan løsne sig, og skallerne kan genere i en sådan grad, at de skal fjernes manuelt.

Fedt

Fedt i spildevand, der ellers kan sætte sig som faste skorper i afløb, fedtudskillere og kloakker, får en mere løs krummestruktur, som ikke sætter sig fast, men som enten flyder med vandet eller som kan skylles bort.