PP- Hydro Marksprøjte

PP-Hydro skal monteres på fremløbet lige inden fordeler ventilen til dyserne.

På PP-Hydro er der monteret en jordledning i form af en wire med en stump kæde i enden. Denne wire skal monteres på sprøjtebommen lige bag hjulet, så der er jordforbindelse under sprøjtningen.

PP-Hydro giver en meget lavere overfladespænding på vandet, og det betyder, at dråberne er meget mindre. Jordkablet sørger for, at dråberne trækker efter planterne, herved reduceres afdriften væsentligt.

PP-Hydro giver mulighed for flere sprøjtedage til alle typer sprøjter

Power Pack behandling af sprøjtemidler giver en mere effektiv sprøjtning af afgrøderne og en mindre afdrift. Dråberne, som kommer ud af marksprøjtens dyser, er mindre, og tågen mere gennemsigtig.

Samtidig søger sprøjtemidlerne mod jorden og lægger sig i højere grad på planternes blade også på undersiden i stedet for at blæse væk.