Power Pack PP- Twin Og Power Pack PP-N SP

Power Pack PP-N og Power Pack PP-N SP anvendes i gyllekanaler og fortanke.

Effekt

I svinestalde kan en Power Pack PP-N SP monteret i gyllekanalerne forbedre indeklimaet betragteligt, fordi den reducerer mængden af svovlbrinte med op til 55 procent og ammoniakdampe med op til 40 procent. Gyllen lugter simpelthen mindre – både i stalden, og når det spredes på markerne.

Samtidig bliver det kvælstof, som gyllen indeholder, væsentligt mere tilgængeligt for planterne. Gyllen bliver altså både mere effektiv og mindre generende for indeklima og lokalmiljø.

Endelig er den lettere at røre op inden spredning.

Den samme effekt giver en Power Pack PP-Twin monteret i fortanken. Lugtgenerne reduceres, gyllen bliver lettere at pumpe eller røre op, og markplanterne kan lettere optage kvælstoffet i gyllen.

Montering

En Power Pack PP-N SP monteres lige under spalterne og forbindes med gyllen i gyllekanalen med en stålwire. Beslaget over gyllekanalen forsynes med en anordning, som afleder Power Packen, når svinene rører ved den. PP-N SP kan monteres i både beton, stål eller plast spalter.

Skal den monteres i beton spalter skal PE pladen ligge ned, her skal der bruges en 8 mm button head til at fastgøre den med.

Skal den monteres i stål eller plast spalter skal PE pladen stå på højkant, her skal der bruges en 6 mm button head til fastgørelse.