POWER PACK PP-DORKEL

Fordøjelsessystemer og nedbrydningen

Lidt populært sagt så er dyrenes fordøjelsessystemer og nedbrydningen af organisk materiale i jorden som en procesindustri.

Begge er processer hvis effektivitet begrænses af diverse hæmmere af stoffer, der er svært fordøjelige eller af fytinsyre, der egentlig har til opgave at sikre frøenes overlevelse indtil de skal spire.

Her kommer PP ind som et værdiskabende element.

PP har vist sig at kunne inaktivere en stor del af disse hæmmere og derved øge næringsstoffernes tilgængelighed eller omsættelighed.

Der bliver naturligvis ikke mere næring, men det, der er, bliver lettere eller hurtigere tilgængeligt.

PP-Dorkel behandlet gylle har en tilgængelig mer-mængde kvælstof, der skønnes at svare til 4 – 5 kg N pr. ton udbragt gylle eller Kr. 32,- til 40,- pr ton.

Korn dyrket på jord gødet med gylle der er PP-Dorkel behandlet, indeholder i gennemsnit 3,4% mere protein sammenlignet med alm. gylle. (12,3 % / 8,9 %)

Udnytter gyllen bedre – Bedre Økonomi – Nemmere Omrøring

Erfaringer med Dorkel fra Toftegård

Læs mere her

Erfaringer fra SKOVHAVE I/S

Læs mere her

image45