Power Pack PP-Agro

PP-Agro til hjemmeblandet Vådfoder

PP effekt på næringsstoffers tilgængelighed

De naturlige fordøjelseshæmmere i produkter fremstillet af korn og frø bliver delvis inaktiveret.
Tilgængeligheden af proteiner i foder og mad baseret på korn og frø bliver kraftigt forøget.

Nogle af bindingerne i de to typer kulhydrat, stivelse og cellulose, løsnes. Tilgængeligheden af de indeholdte kulhydrater bliver forbedret.

Fedt ændrer struktur og kan desuden optage andre stoffer i sig. Tilgængeligheden af fedtstoffer forbedres.

Erfaringsmæssigt bliver mængden af tilgængeligt protein i korn øget med ca. ½% og indholdet i soja proteintilskud med ca. 10%. Det betyder at mængden af tilført proteintilskud kan reduceres tilsvarende.

PP effekt øges i forhold til det antal trin i processen der behandles og det tager tid

Vi har set at effekten bliver væsentligt forbedret ved at PP-behandle i flere på hinanden følgende trin; på lagertanke, på tanke for tilsætningsstoffer, på vandforsyningen og på blandetanken.

I alle de trin, hvor det er muligt, bør behandlingen have tid. I tørre emner mindst 48 timer og i våde emner og blandetank, gerne 3½ time hvis det er muligt.

OBS! Reduceret fare for vildgæring

PP behandling er mildt antibiotisk og risikoen for vildgæring er praktisk taget fjernet. Der er derfor ingen risiko forbundet med at lade foderet så i støb i de anbefalede >3½ time.