Nyheder

Erfaringer med teknisk udstyr til renholdelse af kanaler til udsugning fra kabys

Det er et kendt problem, at der ophobes fedtede aflejringer i udsugningskanalerne fra emfang over frituregryder og komfurer. Vi har ved de seneste 2 dokninger med M/F Samsø oplevet en forøget interesse omkring dette fra klassen. Hidtil har vi under dokophold fået renset kanalerne til klassens godkendelse – det har kostet kassen hver gang og

Slutrapport

Vi har nu modtaget den længe ventede rapport. Projektets formål har været at kortlægge teknologiens
nuværende anvendelsesområder i danske virksomheder.

Nyt fra fronten

Her hos Biotech Innovation ApS, sker der noget nyt hele tiden, vi har mange eksterne folk inde over vores produkter, vi forsøger hele tiden at blive klogere. En Power pack er en Katalysator, som har en værdiskabende effekt på mange ting, og vi opdager hele tiden nye områder, vi kan operere i. Vi arbejder tæt