Miljø

Innovative og optimerende løsninger til landbrug og industri

Lad os tage naturen med på råd

Hos Biotech Innovation er vi stolte af, at mange af de løsninger vi laver, er miljøforbedrende.

Selv om du vælger vores produkter ud fra et økonomisk øjemed, så kommer miljø forbedringerne med som en sidegevinst – både indenfor landbrug og industri.

Det ligger i tiden – vi er nødsaget til at tænke på miljøet: vandmiljøplaner, krav om kvælstofreduktion, virksomheder med grønne regnskaber og mange andre ting.

Biotech Innovation ApS har de produkter, der skal til for at forbedre fremtidens miljø, det være sig både luft, vand og jord.

Har du et specifikt problem eller ønsker du en grønnere profil, så start her hos os, sammen finder vi en løsning.

§ 19 – MILJØEFFEKTIVE TEKNOLOGIER

Power Pack PP anvendt i et husdyrbrug vil kunne forbedre effektivitet og udnyttelsesgrad af de anvendte resurser uden at øge miljøbelastning som