Miljø Efektive Teknologier Eller Teknikker

Power Pack PP anvendt i et husdyrbrug vil kunne forbedre effektivitet og udnyttelsesgrad af de anvendte resurser uden at øge miljøbelastning som f.eks. forurening, energiforbrug eller emission.

Afprøvning på et husdyrbrug er nu muligt Jf.

Anmeldeordning for husdyrbrug § 19 h. om Miljøeffektive teknologier eller teknikker .

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunen kan dog forlænge afprøvningsperioden med op til et år.