Landbrug og sprøjtemidler

Power Pack – Fremtidens teknologi

Biotech Innovation ApS har udvidet reference listen betragteligt inden for dansk landbrug i det seneste år.

Vi har nu tilfredse kunder i hele Danmark og er ved at tage de første skridt udenfor landets grænser.

Der er ved brug af Biotech Innovations mange produkter mulighed for at optimere de sidste procenter, hvilket er af eksistentiel betydning for den enkelte producent.

Vores produkter og sammensatte løsninger er udviklet i felten, altså ingen glatte gulv filosofier, men snuden ned i den daglige drift.

Har du lyst til at høre mere om vores produkter så kontakt gerne Biotech Innovation ApS, vi er stærke indenfor: miljø, gylle, foder, halm og såsæd – men vi tager gerne en ny udfordring op.

PP-Agro

Anvendelse:
Power Pack PP-Agro er en katalysator, som kan optimere foder, fjerne lugt og mange andre ting.

PP-Dorkel

Anvendelse:
I gylletanke, sikrer iltning af gylle og letter omrøring af tanken.

PP-Hydro marksprøjte

Anvendelse:
På forskellige sprøjtetyper.

PP-N Twin & PP-N SP

Anvendelse: PP-N SP anvendes i spalter og
PP-N Twin bruges i tanke og fortanke.

PP-Hydro

Anvendelse:
På vandrør, forebygger belægninger af kalk, fedt og okker.

PP-Value

Anvendelse: PP-Value anvendes til såsæd i siloer eller big bags samt til tørring af korn