Dette er optagelser lavet i forbindelse med filmen
“… når du kigger væk” – instrueret af Phie Ambo

Se her en kort film, der illustrere hvad vi laver

VELKOMMEN HOS BIOTECH INNOVATION APS.

Her hos Biotech Innovation ApS fokuserer vi på at udvikle og fremstille produkter, der giver større indtjening for landbrug og industri, og som samtidig kan skabe mere bæredygtige løsninger for miljøet.

Kernen i vores produktsortiment er Power Pack – en katalysator, som uden brug af elektricitet eller mekaniske dele har indvirkning på substanser, som for landbrugets vedkommende er vand, gylle, foder, halm og såsæd.

For industrien drejer det sig om vand, fødevarer, kraftvarmeværker og rensningsanlæg.

En Power Pack fungerer teknisk set sådan, at den stjæler af ionerne i den substans, den sættes i forbindelse med, og kan derved forandre proteiner, kulhydrater og fedt.

Substansen – hvad enten det drejer sig om vand og luft, spildevand, olie, korn og kaffe – ændrer på den måde karakter. Det kan blandt andet måles på pH-værdien, som øges og det kan konstateres på smagen. Andre egenskaber påvirkes dog også.

Sammen med særligt udviklet ekstraudstyr kan en Power Pack installeres i en række forskellige sammenhænge, deriblandt vandforsyning, gylletanke og marksprøjter. En enkelt Power Pack kan desuden via stålwirer og peritracter forbindes til flere fodersiloer, gylletanke eller spildevandsbassiner.

En Power Pack behøver hverken vedligehold eller serviceeftersyn. Power Pack er VA-godkendt til brug i forbindelse med drikkevand, varmt vand og vand til teknisk brug i henhold til bygningsreglementet. Vores produkter er nu også velegnet til brug i fødevarer.

ok vand   Glas og gaffel   Banner_groen_847x274