Dette er optagelser lavet i forbindelse med filmen
“… når du kigger væk” – instrueret af Phie Ambo

Se her en kort film, der illustrere hvad vi laver

VELKOMMEN HOS BIOTECH INNOVATION APS.

Her hos Biotech Innovation ApS fokuserer vi på at udvikle og fremstille produkter, der giver vore kunder en større indtjening og som i både  industri og landbrug kan skabe mere bæredygtige løsninger for miljøet.

Kernen i vores produktsortiment er Power Pack – en katalysator, som uden brug af elektricitet eller mekaniske dele har indvirkning på substanser og processer som vand, fødevarer, brændstof og forbrænding, rensningsanlæg, gylle, foder, halm og såsæd.

 

En Power Pack fungerer teknisk set sådan, at den “stjæler” af protonerne i den substans, den sættes i forbindelse med. Det ændrer på molekylernes indre bindinger og kan derved forandre stoffernes egenskaber og tilgængelighed.

Substansen – hvad enten det drejer sig om vand og luft, spildevand, olie, korn eller kaffe – ændrer på den måde karakter. Det kan blandt andet måles på pH-værdien, som øges og det kan konstateres på smagen. Andre egenskaber påvirkes dog også.

Med særligt udviklet ekstraudstyr kan en Power Pack installeres i en række forskellige sammenhænge, på vandforsyning, eller afløb, på lagertanke og i ventilationsanlæg, i kølerum og til afhjælpning af problemer med statisk elektricitet, i slam- og gylletanke og på marksprøjter. En enkelt Power Pack kan – via isolerede stålwirer og peritracter – forbindes til flere behandlingspunkter.

En Power Pack kræver ikke vedligehold og blot simpelt serviceeftersyn for at kontrollere for mekaniske skader på forbindelser og enkeltdele. Power Pack er VA-godkendt til brug i forbindelse med drikkevand, varmt vand og vand til teknisk brug i henhold til bygningsreglementet. Vores produkter er også velegnet til brug i fødevarer.

ok vand   Glas og gaffel   Banner_groen_847x274